Category Khởi nghiệp

Giới thiệu Nhôm kính Hùng Thịnh

Về thương hiệu Nhôm Kính Hùng Thịnh Nhôm Kính Hùng Thịnh được thành lập từ 2013 tại quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã xác định mục tiêu ngay từ đầu là biến Hùng Thịnh thành…

SAVETO Việt Nam

1.    Giới thiệu về Saveto Việt Nam – Ngày thành lập: 6/12/2019 – Website chính thức:  Lịch sử thành lập công ty Công ty Saveto Vietnam được thành lập vào ngày 6/12/2019, với mục đích giải quyết vấn đề hạn…